Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgi Paketi Tanımları
Bologna Süreci, Avrupa Birliği’nin 1999 yılında yayınladığı “Bologna Bildirgesi” ile başlayan ve 2010 yılına kadar Avrupa’da karşılaştırabilir, şeffaf ve rekabet gücü yüksek bir “AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI (AYA)” yaratmayı hedefleyen bir yeniden yapılanma sürecidir.1999 yılında bölgesel bir girişim olarak başlayan süreç, hedef yıl olan 2010 yılına ulaşıldığında, 47 üye ülkeye ek olarak süreci kendi yükseköğretim sistemlerinde kullanmak üzere takip eden altı kıtadan onlarca ülkenin katılımı ile küresel bir karakter kazanmıştır. Sürece üyelik hükümetler/devletlerarası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Süreç, her ülkenin özgür iradesi ile katıldığı bir yapıdır ve ülkeler Bologna Sürecinin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler.https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/facAbout.aspx?lang=tr&curOp=facAbout&curUnit=07