HAVACILIK YÖNETİMİ - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Havacılık Yönetimi
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği
Havacılık Yönetimi Bölümü, Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörü olan havacılık alanında nitelikli personel gereksinimini karşılamayı amaçlamaktadır. Sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak verilen teorik eğitim ve yapacakları zorunlu staj uygulaması sonucunda öğrencilerimizin geleceğin yönetici adayları olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, değişim programlarıyla Kuzey Amerika ve Avrupa üniversiteleri başta olmak üzere yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görme imkânına sahip olacaklardır.
Bölüm Başkanı
Dr.Öğretim Üyesi Ferhat AKYÜZ
Tarihçe
Üniversitemizin Sivil Havacılık Yüksek Okulu büyüyen havacılık sektörüne nitelikli personel yetiştirmeye yönelik olarak Bakanlar Kurulu’nun 2009/15037 sayılı kararı uyarınca 23 Haziran 2009’da kurulmuştur. Havacılık Yönetimi Bölümü ilk öğrencilerini 2011-2012 Eğitim öğretim yılında almış olup, 2014-2015 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda da ilk mezunlarını vermiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Havacılık Yönetimi Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları
T.C. ve K.K.T.C. vatandaşları için Lise diploması, ulusal yüksek öğretime geçiş ve lisans yerleştirme sınavları sonucu yerleştirme yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler için Samsun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi doğrultusunda kabul işlemleri gerçekleştirilir.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler lisansüstü programların koşullarına bağlı olarak lisansüstü programlara başvurabilmenin yanında çeşitli kurs ve eğitimlerle havacılık alanında bazı yeterlik belgeleri de edinebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin bu lisans programından mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS çalışma yükünün sağlanması, derslere devam koşulunun yerine getirilmesi ve genel not ortalamasının ise 4.00 üzerinden en az 2.00 ve üzerinde olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Havacılık yönetimi mezunları havacılık sektöründe (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, global dağıtım sistemleri, havacılık bilişim vb. alanlarda) hemen her kademede istihdam edilebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir.https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4878