MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Makine Mühendisi
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği


Makine Mühendisliği, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin planlanması ve bakım konularında eğitim ve araştırma yapan en eski ve alanı en geniş mühendislik dalıdır.

Samsun Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 2018 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için lisans düzeyinde öğrenci alımına başlayacaktır.

Makine Mühendisliği Bölümü, ülkemizin ve dünyanın mühendislik ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren, güncel bilimsel araştırmalar yapan, literatüre ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunan, alanında söz sahibi, öncü, mezunları tercih edilen bir bölüm olma özelliğini sürdürme vizyonuna sahip bir bölümdür.

Makine Mühendisliği Bölümü, fakültemizin, eğitim-öğretim ile ilgili programları, öğretim üyesi ve laboratuvar imkânları ile birlikte üniversitemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayıp çözümleyebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, ısıl ve mekanik sistemleri tasarlayabilen, analiz edebilen, üretim tekniklerini uygulatabilen, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, takım arkadaşları ile uyum içerisinde çalışabilen, kendine güvenen, girişimci, araştıran, teknolojik gelişmelere açık, ülkesine ve insanlığa yararlı, bireyler yetiştirme misyonuna sahip bir bölümdür.

Bölümümüz mezunlarının;

·         - Ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlarda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması,

·         - Bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi,

·         - Sanayide AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması,

·         - Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturması ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması,

·         - Ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması,

amaçlanmaktadır.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Bahattin KANBER
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr.Öğretim Üyesi Murat Eray KORKMAZ
Tarihçe
2018 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır. Alanlarında deneyimli Öğretim Üyeleri (mevcutta 2 Profesör, 1 Doçent , 5 Doktor Öğretim Üyesi) ile yenilikçi araştırmalar yaparak üniversite vizyonuna büyük bir katkı sağlamakta ve sanayinin ihtiyacı olan yenilikçi ve dinamik mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile olmaktadır.

Yabancı Öğrenci Sınavıyla (YÖS) da öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi). Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü ERASMUS, FARABİ vb. programlar çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve lisansüstü sınavında başarılı olmak koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunabilecek, ulusal ve uluslar arası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik pozisyonlarında görev alabileceklerdir. Akademisyenliği veya yüksek öğrenimi tercih edecek mezunlarımız, Türkiye'deki ve dünyadaki saygın üniversiteleri tercih etmektedir. Kariyerine mühendislikte devam edecek olan mezunlarımız için Bosch, Roketsan, Durmazlar Makine, TOFAŞ, Siemens, Baykal Makine, Rollmech, MAKO, Karsan, Ermaksan, Grammer, Bürosit, Ermetal, Körüstan, Bayrak Plastik, Coşkunöz ve Beyçelik gibi firmalarda iş imkanları mevcut olabilecektir.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadırhttps://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5025