TARİH - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği
Kendi alanlarında yetkin öğretim üyelerinin bir araya gelmeleriyle kurulan Tarih Bölümü’nün akademik programı Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim anabilim dallarının temel derslerini ihtiva edecek şekilde planlanmıştır. Bununla birlikte, 3. Yarıyıldan itibaren Tarih bölümü öğrencilerine oldukça geniş bir seçmeli ders havuzu sunmaktadır. Bu dersler ilgili anabilim dallarının zorunlu derslerini tamamlayıcı niteliktedir. Ayrıca Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde öğrencilere 3. Yarıyıldan itibaren dört dönem Akademik İngilizce dersi sunulmakta ve bu şekilde öğrencilerin yabancı bilgilerini geliştirmelerine imkân vermektedir. Bölüm öğrencileri, dönem için ödev çalışmalarının yanı sıra Tarih Semineri ve Mezuniyet Tezi dersleri ile teorik bilgilerini uygulama imkânları bulunmakta ve lisansüstü eğitime yönelik tecrübe kazanmaktadırlar.
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Mehmet COG
Tarihçe
2018'de Samsun Üniversitesi Rektörlüğünün teklifiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Tarih Bölümü açılması uygun görülmüştür. Tarih Bölümü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında I. Öğretim programlarıyla öğrenci alımı yapacaktır.
Kazanılan Derece
Tarih bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterlilikleri sağlayan öğrenciler Tarih alanında Lisans derecesine sahip olur.
Kabul Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Tarih Bölümü'nden mezun olabilmeleri için programda mevcut olan toplam 136 Kredi (240 AKTS) karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gereklidir.
Ayrıca öğrencilerin 8. yarıyılda mezuniyet tezi hazırlamaları mezuniyet için şarttır.
Mezun İstihdam Olanakları
Lisansüstü eğitim ile araştırmacı veya akademik personel,
Pedagojik formasyon sertifikası ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen,
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’ne bağlı Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde arşiv uzmanı,
TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görevli,
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görevli,
Kamu ve özel müze ve kütüphanelerde görevli,
TRT, basın-yayın organları, çeşitli bakanlıklar, yurtdışı eğitim ve kültür kurumlarında görevli.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Samsun Üniversitesi Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, %40’dan az ve % 60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrenci bilgi yönetim sistemine tanımlanır. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma şartı yoktur.
Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir.
c) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılırhttps://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5032