TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Bölüm Başkanı
Dr.Öğretim Üyesi Servet GÜNDOĞDU
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr.Öğretim Üyesi Neslihan ÇELİK
Tarihçe
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 18.05.2018 tarihinde kurulan Samsun Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan ilk bölümler arasında yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Bölümden mezun olan öğrenciler lisans mezunu unvanı ile adlandırılırlar.
Kabul Koşulları
Programa kaydolacak öğrencilerin lise diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sistemine göre TYT-AYT sınavlarından gerekli puanları alan öğrenciler programımıza kaydolmak için hak kazanırlar. Bölümde zorunlu İngilizce Hazırlık Programı bulunmamaktadır. Öğrenciler doğrudan lisansın ilk yılına başlarlar.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans derecesine sahip mezunlar, hem kendi alanlarında hem de kendi alanlarıyla ilgili disiplinlerde ulusal düzeyde ve / veya uluslararası düzeyde yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Kendi alanlarında lisansüstü eğitimlerini tamamlayabilecekleri gibi, başvurdukları üniversitelerin gerekli şartlarını sağlamaları şartıyla farklı bölümlerden yüksek lisans ve doktora dereceleri de alabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin 240 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması’nın (hiçbir dersten kalmamak koşuluyla) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler gerekli sertifikaları alarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmî ve özel okullarda branş öğretmenliği, yabancı dil olarak Türkçe öğretmenliği yapabilir. Türkiye ve dünya üniversitelerinin ilgili bölümlerinde Türk Dili derslerini vermek üzere öğretim görevlisi veya okutman kadrosunda çalışabilir.

Ayrıca bölümümüzden dört yıl içerisinde alınacak zorunlu ve seçmeli derslerle eleştirel ve yaratıcı okuma, sistemli araştırma ve sunum yapabilme, sözlü ve yazılı iletişim gerçekleştirebilme becerileri geliştirilecektir. Bu kabiliyetlerle kitap, gazete ve dergi gibi matbu yayıncılık ile radyo, televizyon ve internet gibi dijital yayıncılık dünyasında metin yazarı, editör, yayıncı, düzeltmen, programcı vb. pozisyonlarda iş imkanına sahip olunabilir. Bunlarla beraber kütüphanecilik, arşivcilik, müzecilik, sahaflık; reklamcılık ve turizm rehberliği; halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları ve iletişim danışmanlığı gibi alanlarda görev alınabilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5036