ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (YL )TEZLİ - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği
Teknolojinin gelişimi ve küreselleşme şirketlerin uluslararasılaşmasının önemini artırmıştır. Bu alanda artan rekabet, çalışma alanlarının kapsam ve içeriğinin değişmesi nitelikli ve uzman elemanlara ve yöneticilere duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Bu gelişmeler, lisans sonrası eğitim programlarının yapısında ve uygulamasında da bazı değişiklikleri gerekli hale getirmiştir. Bu ihtiyaç mevcut üniversite eğitimi ile karşılanmakla birlikte, üniversite sonrası iş hayatında ortaya çıkan bilgi eksikliklerinin kapatılması ihtiyacı doğmaktadır. Kısa süreli kurslarla kapatılmaya çalışılan bu ihtiyacın daha geniş kapsamlı ve uygulamaya yönelik eğitim verilen programlarla karşılanması zorunluluğu vardır. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Tezli Yüksek Lisans programı da bu zorunlulukları karşılamak amacıyla kurulmuş bir programdır.
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Selahattin KAYNAK
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Doç.Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Selahattin KAYNAK
Tarihçe
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Tezli Yüksek Lisans programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi ile birlikte öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Üniversite Senatosu tarafından ilan edilen başvuru koşullarına göre öğrenci alımı gerçekleştirilir.
Üst Kademeye Geçiş
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, İktisat ve İşletme alanlarında doktora yapabilmektedirler.
Mezuniyet Koşulları
Tüm kredili dersleri ve semineri başarı ile tamamlayan ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler mezun olabilirler.
Mezun İstihdam Olanakları
Program mezunları Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, İktisat ve İşletme alanlarında akademik kariyerlerine devam edebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin başarı notu; ara sınav veya yarıyıl içi çalışmalarından oluşan dönem içi not ortalamasının %40’ına, yarıyıl sonu sınav notunun % 60'ının ilavesiyle hesaplanır.https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5047