MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) TEZLİ - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı Makine Yüksek Mühendisi
ÖSYM Tipi ALES SAY
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Bahattin KANBER
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr.Öğretim Üyesi Murat Eray KORKMAZ
Tarihçe
2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde aynı yıl açılan ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans seviyesinde öğrenci alan Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik, Malzeme, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji ve Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Makine Mühendisliği Anabilim Dalına da 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde öğrenci alınmaya başlanmıştır. Doktora programı için de YÖK tarafından programın açılması için onay alınmış olup 2021-2021 Güz döneminde öğrenci alınacaktır.
Kazanılan Derece
Programdan mezun olan öğrenciler “Makine Yüksek Mühendisi” unvanını almaya hak kazanır.
Kabul Koşulları
Yüksek Lisans programına başvurmak için

1. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına kabul edilebilir lisans programlarından birinden lisans mezuniyet diploması
2. ALES sınavından uygun türde başvuru için gerekli yeter puan [ALES sınavından en az 55 (SAY) puan gerekli olup alınmış puanların geçerlilik süresi puanın alınış tarihinden itibaren 5 yıldır.]

gerekmektedir.

Ön başvurusu kabul edilen öğrencilerin bilim sınavına (yazılı veya sözlü olarak yapılır) katılımı zorunludur. Bilim sınavına ilan edilen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday davet edilir. Bilim sınavına girmeyen adayların başarı puanları hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır.

Adayların bilim sınavı için ilk değerlendirmeleri yapılırken

* ALES (SAY) puanının %60’ı
* Lisans Mezuniyet Notunun %40’ı

dikkate alınır. Bilim sınavından sonra nihai başarı notu hesaplanırken

*ALES (SAY) puanının %50’si
*Lisans Mezuniyet Notunun %20’si
*Bilim Sınavı Notunun %20’si
*(varsa) Yabancı Dil Notunun %10’u / (yoksa dil notu olarak 0 puan verilerek nihai başarı notu hesaplanır.)

dikkate alınır.

Hesaplanan puanlara göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjan dahilinde yerleştirme yapılır.

Yüksek lisans programına alan içi ve alan dışından öğrenci kabulü yapılmaktadır.

Alan içi: Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği.

Alan dışı: Raylı Sistemler Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları (ve bunu belgelendirmeleri) koşuluyla ilgili alandaki uygun doktora programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programında bir öğrenci en az 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) -seminer dahil en az 8- ders alıp bu dersleri başarıyla tamamlamalı, genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmalı, seminer dersi kapsamında bir seminer sunumu yapmalı/başarıyla tamamlamalı ve son olarak konusuyla ilgili hazırladığı tezi jüri karşısında sunmalı, başarıyla savunmalıdır. Tüm süreçler sonrasında öğrenci başarı ile programı tamamlamış kabul edilir ve Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans diploması almaya hak kazanarak programdan mezun olur.
Mezun İstihdam Olanakları
Makine Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili yurtiçi ve/veya yurtdışında başta mühendislik, araştırma-geliştirme olmak üzere pek çok alanda istihdam edilmekte, kendi işlerini kurabilmektedirler. Akademik çalışmalar yapmak isteyen mezunlarımız da yurtiçi ve/veya yurtdışında üniversite ve/veya araştırma merkezlerinde çalışmalar yapabilme olanaklarına sahiptirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınavlar ve/veya kısa ödev, uzun ödev, proje vb. yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür. Başarı notuna ara sınavların toplam katkısı %40, yarıyıl sınavlarının toplam katkısı %60 şeklindedir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf noktalarından birini alan öğrenci o dersten başarılı olmuş sayılır.https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5050