PSİKOLOJİ - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği

Bölümün iki temel hedefi vardır. Bunlardan biri, psikoloji biliminin alt dalları olan klinik, gelişim, sosyal, bilişsel, nöropsikoloji, istatistik ve endüstri psikolojisi gibi alanlarda temel bilgilere sahip, mezuniyet sonrası ne yapmak istediğine karar vermiş psikologlar yetiştirmektir. Diğeri ise, meraklı, yenilikçi, felsefi arka plana hakim, dünya literatürünü okuyabilen ve bu sayede psikoloji bilimine yerelden hareketle farklı ve yenilikçi katkılar sağlayan yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmektir.Bölüm Başkanı
Dr.Öğretim Üyesi Ertuğrul Taş
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr.Öğretim Üyesi Dilara KURU
Tarihçe
Samsun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2018 yılında kurulmuştur. 2020-2021 akademik yılında öğrenci kabulune başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Psikoloji bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Psikoloji Bölümüne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci alınır. Adayların herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. Merkezi Yerleştirmede, adaylar Psikoloji Bölümüne, YKS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Psikoloji Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Buna ek olarak Samsun Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler uyarınca dikey ve yatay geçiş yoluyla bölüme öğrenci kabulü yapılmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Program mezun olan öğrencileri, ilgili başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla, kendi alanlarında Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlayabilecekleri gibi, başvuracakları üniversitelerin koşullarını sağlamaları kaydıyla arzu ettikleri farklı bölümlerde de yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplamda 240 AKTS’yi tamamlamaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları “Psikolog” unvanı ile çalışmaktadırlar. Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, okullarda, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında, huzur evlerinde, ruh sağlığı birimlerinde, spor psikolojisi alanında, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde, özel sektörde insan kaynaklarında, askeri ve emniyet birimlerinin sağlık ve psikolojik danışmanlıkla ilgili birimlerinde istihdam edilmektedirler.
Ayrıca lisansüstü eğitim programlarına başlayarak fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda; ara sınav, ödev, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav ve ödevler yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. .https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5064