ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 60
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, öğrencilerini uluslararası işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ile iş dünyasına hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Bölümümüz, öğrencilerine hızla gelişen ve küreselleşen uluslararası ticaret alanında, uluslararası çevresel faktörlerin etkisini analiz edebilecek ve bu doğrultuda stratejiler geliştirebilecek yeterlilikleri kazandıracak bir eğitim olanağı sunmaktadır.

Bölümümüzün akademik programında, mesleğe yönelik Yükselen Ekonomiler, Ülke Analizleri, Küresel Ticaret ve Yatırım Uygulamaları, İhracat-İthalat Uygulamaları, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Finansmanı, Uluslararası Pazarlama gibi önemi giderek artan konular yer almaktadır. Bununla birlikte Girişimcilik ve Yenilikçilik, Ekonomi, Yönetim, Muhasebe ve Finans gibi genel işletme dersleri de ders programında yer almaktadır. Ayrıca bölümümüz, öğrencilerinin iş yerlerini yakından tanımalarını sağlamak ve öğrenim süreleri boyunca edinmiş oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmek için İş yeri Eğitimi kapsamında uygulamalı eğitim imkanı sunmaktadır.

Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde öğrenciler aynı zamanda zorunlu Akademik İngilizce ve seçmeli ikinci bir yabancı dil (Almanca, Fransızca, Çince ve Rusça) öğrenme olanağına da sahiptir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz uluslararası alanda faaliyet gösteren her türlü firmada, dış ticaret, gümrük, bankacılık ve finansla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında çalışma imkanına sahiptirler.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Selahattin KAYNAK
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr.Öğretim Üyesi Nurullah EREM
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Selahattin KAYNAK
Tarihçe
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, 2018 yılında Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türkçe-Matematik puan türü ile öğrenci kabul edilir.
Üst Kademeye Geçiş
Program başarıyla bitirildiğinde yeterli yabancı dil ve ALES puanıyla Samsun Üniversitesi, diğer ulusal üniversitelerde veya yurtdışında lisansüstü eğitim yapılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencilerin toplamda 240 AKTS’yi tamamlamaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarımız uluslararası alanda faaliyet gösteren her türlü firmada, dış ticaret, gümrük, bankacılık ve finansla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında istihdam edilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Samsun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ilgili maddeleri çerçevesinde sınav ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılır.https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5074