MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 5
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Bahattin KANBER
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr.Öğretim Üyesi Murat Eray KORKMAZ
Tarihçe
2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde aynı yıl açılan ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans seviyesinde öğrenci alan Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik, Malzeme, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji ve Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Makine Mühendisliği Anabilim Dalına da 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde öğrenci alınmaya başlanmıştır. Doktora programı için de YÖK tarafından programın açılması için onay alınmış olup 2021-2021 Güz döneminde öğrenci alınacaktır.
Kazanılan Derece
Programdan mezun olan öğrenciler “Doktor (Makine Mühendisi)” unvanını almaya hak kazanır.
Kabul Koşulları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosunun onayı ile ilan edilen başvuru koşullarına göre öğrenci alımı gerçekleştirilir.
Üst Kademeye Geçiş
İlgili mevzuat gereği doktora öğreniminin üstünde başka bir program bulunmamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Doktora programından bir öğrencinin mezun olabilmesi için; Genel Ağırlıklı Not Ortalaması'nın (GANO) en az 3.00 olması, yeterlik sınavını geçerek doktora tezi savunma sınavından başarılı olması gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Makine Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili yurtiçi ve/veya yurtdışında başta mühendislik, araştırma-geliştirme olmak üzere pek çok alanda istihdam edilmekte, kendi işlerini kurabilmektedirler. Akademik çalışmalar yapmak isteyen mezunlarımız da yurtiçi ve/veya yurtdışında üniversite ve/veya araştırma merkezlerinde çalışmalar yapabilme olanaklarına sahiptirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür. Bir dersin başarı notu; ara sınav veya yarıyıl içi çalışmalarından oluşan dönem içi not ortalamasının %40’ına, yarıyıl sonu sınav notunun %60'ının ilavesiyle hesaplanır.

Öğrencinin dersten başarılı sayılması için en az CC (70) düzeyinde harfle ilan edilen başarı notunu alması zorunludur.https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5077